Om oss

Ditt barns utveckling och trygghet är vår högsta prioritet. Vi är stolta över vårt arbetssätt och vår inriktning! 

Barnen får hjälpa till att sköta djuren
Barnen får hjälpa till att sköta djuren

Vår inriktning 

Verksamheten utgår från naturen och årstiderna och se vad årstiderna har att ge. Genom att använda oss av det här arbetssättet vill vi förmedla till barnen hur vi kan värna om vår natur och miljö.

Vi utgår från varje barns individuella behov och intressen samt sätter leken i centrum för att utifrån den plocka in alla delar från Förskolans Läroplan.

All mat kommer att lagas från grunden på förskolan och vi hoppas att kunna använda råvaror från de lokala producenterna, i så stor utsträckning som möjligt

Våra djur

Djuren på förskolan är en stor del av vår vardag. De ska matas, ges vatten samt så ska burar och hagar göras rent vilket barnen alltid vill hjälpa till med! 

Tack vare våra kaniner, höns och lamm så får barnen träna samarbete, ansvarstagande och sin empatiska förmåga dagligen, samtidigt som de får gosa med djuren. 

Djuren är en stor del av vardagen
Djuren är en stor del av vardagen
Barnen hjälper till med höst-städning
Barnen hjälper till med höst-städning

Barnen i fokus

Vi strävar efter att alltid sätta barnen och deras bästa i fokus, vi planerar utifrån deras intressen och behov och strävar efter att de ska känna delaktighet och inflytande i allt som händer på förskolan.

Under våren kommer vi arbeta med lek som tema då vi inriktar oss på och fokuserar extra mycket på den fria leken, den styrda leken samt samspelet mellan barnen. 

Vi arbetar även mycket med vänskap och hur man är med och mot varandra samt djur och natur.