Årets tema


Röst och ljud genom sång och musik Under läsåret 2022-2023 kommer vi ha röst och ljud genom sång och musik som vårt tema. Vi valde temat då barnen visar ett stort intresse för sång, musik och rörelse. Det är även en stor del av vår vardag här på förskolan och en viktig del i barnens liv. Det sjungs ofta spontant i leken, i samlingar och vi lyssnar på musik en del för att hitta rörelseglädje! 

Fokusområden 


Vi har även ett fokusområde varje månad som vi hämtat ur läroplanen för förskolan. Så under en månad kommer vi arbeta med temat utifrån ett fokusområde, tex motorik och hälsa, då lägger vi extra fokus på tex rörelsesånger och annat som tillhör motorik och hälsa samt röst och ljud! 


De båda grupperna arbetar på olika sätt med temat och fokusområdena, ni kan följa våra aktiviteter via våra bloggar på hemsidan samt på vår dokumentations-dörr som vi har i hallen! Där hittar ni även månadens fokusområde!