Åsa Åhlén

12.05.2023

Jag är biträdande rektor och startade tillsammans med Magnus och Emma J, Suderängens förskola. 1998 gick jag ut Lärarhögskolan som fritidspedagog.

Jag bor i Gothem sedan 10 år. Mitt intresse för djur har blivit större sedan vi flyttade hit. Jag märker hur bra det är för barnen att lära sig ta hand om djuren, mata, städa och gosa. Det växer fram ansvar och empati.