Magnus Åhlén

12.05.2023

Jag är Skolchef på Suderängens Förskola och en av grundarna till företaget. Jag är utbildad Fritidspedagog sedan 1998.

I 22 år har jag jobbat i skolans värld. På olika arbetsplatser har jag jobbat med barn, allt ifrån ett års ålder till 18 år. När man sitter så här i skrivande stund och tänker tillbaka på alla människor man har träffat i jobbet, så svindlar det nästan. Det blir några hundra barn, dubbelt så många föräldrar, mor och far föräldrar som har passerat genom åren. Man har fått erfarenheter och färdigheter som är väldigt användbara i arbetet med människor och att driva ett företag.

Innan jag började plugga, arbetade jag som Smed i Bergslagen och som byggarbetare i området kring Mälardalen. Något jag inte har provat på att jobba med tidigare är matlagning. Mitt intresse för mat är stort och min filosofi kring ett hållbart mattänk passar bra i Gothem där jag bor nu. Jag får utlopp för matintresset genom att jag lagar maten på förskolan ca. 20 portioner om dagen. Mitt hållbarhets tänk bygger i grunden på att jag klimatkompenserar. Jag äter en ko från grannen eller äter fisken jag fiskar själv istället för att den körs hundratals mil på lastbil.