Emma Jonsson

12.05.2023

Rektor på förskolan och en av förskolans grundare. Utbildad förskollärare sedan 2018.

Jag tror att barn mår och utvecklas bäst i små barngrupper. Jag tror även att natur och djur har en stark positiv inverkan på barns välmående och utveckling.